+359 (0) 884 60 60 03     kazakova.neli@gmail.com

Преподавам италиански език за възрастни по ЕП „Аз мога повече“ в редица учебни центрове, провеждан по системата Progetto Italiano в 6 нива. Системата включва упражнения, кръстословици, игри, упражнения за слушане, финални тестове след всеки урок и общ тест на всеки три урока; аудио диск, съдържащ всички откъси за слушане към уроците.

Nuovo Progetto Italiano 1 – ниво A1-А2 по ОЕЕР

Обучаемият постепенно навлиза в особеностите на италианския език. Изграждат се трайни фонетични навици (четене и произношение). Именно това ниво на владеене на езика допринася за едно осъзнато и положително отношение към най-важната категория във всеки романски език – глаголът (Сегашно, Минало свършено, Бъдеще просто и Бъдеще предварително време). Това е ключово ниво от гледна точка на граматиката (две минали времена; две нови наклонения – заповедно и условно; местоимения за пряко и непряко допълнение).

Nuovo Progetto Italiano 2 – ниво B1-B2 по ОЕЕР

Tук самочувствието на говорещия се подобрява с усвояването на още няколко граматични инструменти. Той се научава как да сравнява и да избягва повторения. Шансът на обучаемия да прочете първата си книга на италиански до голяма степен е удовлетворен от Passato remoto. Крачката към следващото ниво е Подчинителното наклонение (без аналог в българския език), което е трудно за усвояване, но с масово приложение в разговорния език, филми, книги и преса.

Nuovo Progetto Italiano 3 – ниво C1-C2 по ОЕЕР

Петото ниво е своеобразен преговор на граматични категории, но в ред, различен от този на предходните нива. Лексикалните упражнения (особено в преговорните текстове) доминират. Задълбочената работа в тази насока осигурява на обучаемия много голям набор от изразни средства. Акцентът е ясно поставен върху синоними и антоними, производни думи и изрази.