+359 (0) 884 60 60 03     kazakova.neli@gmail.com

В 41 ОУ „Патриарх Евтимий“ в гр. София водя обучението по Италиански език за деца 1-4 клас по метода на Сугестопедията.
Сугестопедията е съчетание от педагогика и психология. Това e оригинална система за ефикасно усвояване на знания:

– по позитивен и спонтанен начин
– без стрес, напрежение или умора
– чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация
– с помощта на изкуството

В основата на метода стои схващането, че човешкият мозък разполага с неизползвани резерви за усвояване на информация. Тяхното разкриване спомага за многократно по-бързото и ефективно учене /от 3 до 5 пъти по-бързо, отколкото при традиционната педагогика/, както и за високата трайност на придобитите знания.
Методът е най-добре развит при изучаването на чужди езици и в началната училищна педагогика. По научен път е доказано, че в сугестопедична среда един чужд език може да се усвои от три до пет пъти по-бързо в сравнение с традиционната педагогика.

Уроците се водят под формата на песни и ролеви игри. Всичко се усвоява само в часовете, без допълнителни домашни работи. В рамките на 1 учебен час, 1 път седмично се постига свободно използване на езика в различни ситуации от ежедневието.

Учебникът, по който се работи е за начално езиково обучение с богати илюстрации, много упражнения, игри и песни на италиански, любопитни факти за италианско говорещите страни и 2 диска, на които са записани уроците, песните и игрите.