+359 (0) 884 60 60 03     kazakova.neli@gmail.com

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ:

Устни преводи (консекутивни/придружаване) от/на Италиански език:
60 лв/астр. час

Писмени преводи от/на Италиански език:
16 лв на една стандартна преводна страница (1800 знака с интервалите)

Цените са валидни за 1 страница преводен текст. При голям обем или повтаряемост на предоставените материали за превод, цените подлежат на допълнително договаряне.

Обучение (присъствено/онлайн) по Итлиански език:
Индивидуално 16 лв/уч. час (40 мин.)
Над трима души (групова тарифа с отстъпка) – 10 лв/уч. час (40 мин.)