+359 (0) 884 60 60 03     kazakova.neli@gmail.com

Предлагам на ваше разположение услугата преводач от италиански на български и обратно, за да отговаря на вашите езикови нужди по време на конгреси, конференции, изложения, бизнес срещи във вашето предприятие , както и за подписване на договори, когато участващите страни не говорят на един и същ език.
Предлагам следните видове устен превод с високо качество:

КОНСЕКУТИВЕН: този превод се извършва при физическото присъствие на заинтересованите страни. Преводачът изслушва говорещия и го превежда впоследствие на отделни пасажи.

ПРЕГОВОРИ (ПРИДРУЖАВАНЕ): при преговори обикновено се превежда “смисълът” на речта на един от участниците на една малка група от хора. Използва се и при търговски изложения и бизнес презентации.

“ПРОШЕПНАТ”: това е симултанен превод и е наречен така, защото се извършва близо до ухото на слушателя, прошепнат е и се прави само при физическото присъствие на заинтересованите от превода страни, без ползването на съоръжения или на техническа поддръжка. Препоръчва се, когато от тази услуга се нуждаят само двама или трима души.